โรงพยาบาลพญาเม็งราย ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

โทรศัพท์: 053-799033

.

      โรงพยาบาลพญาเม็งราย ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 10 บ้านสันเชียงใหม่ ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  มีพื้นที่ที่ได้รับบริจาคเพื่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 28 ไร่ และ                            สร้างเสร็จในช่วงปลายปี 2558

      เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ให้บริการทางด้านรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชนในเขตกิ่งอำเภอพญาเม็งรายและอำเภอใกล้เคียงโดยเริ่ม                          เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีพ.ศ. 2528  ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน และยกระดับจากโรงพยาบาลขนาด 10                          เตียงเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงในปีพ.ศ. 2543  ที่ผ่านมา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ โรงพยาบาลพญาเม็งรายได้ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด                          60 เตียง เพื่อให้เพียงพอต่อความต่อผู้ที่มารับบริการ

      โรงพยาบาลพญาเม็งราย 

      156 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

      โทร 053-799033 แฟ๊กซ์ 053-799124

ผู้อำนวยการ

ผอ.

แพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
053-799-033

แผนที่ รพ.

คุณอยู่ที่

จำนวนผู้ใช้งาน

มี 349 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์